Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Realizacja: Zlecenie Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Image

Zlecenie Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

 

W ramach działania 1.5 „Efektywna Dystrybucja Ciepła i chłodu” w ramach Osi Priorytetowej I, Zmniejszenie emisji gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wykonaliśmy roboty budowlane polegające na:
„Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym” – Opracowanie dokumentacji projektowej dla cieci, przyłączy i węzłów cieplnych etap IA, IB, IC, IIA, IIB. Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych etap IA, IB, IIA, IIB w podziale na zadania:

 

Zadanie 1 – etap IA wykonanie projektu budowlanego i podłączenie do istniejącej sieci cieplnej 14 budynków
Zadanie 2 – zaprojektowanie, wykonanie i zabudowanie 14 węzłów cieplnych w 14 budynkach dla etapu IA

 

Zakres prac obejmował wykonanie projektu oraz budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej, Ceramicznej oraz Pękatego w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego - podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym”.

 

W/w inwestycja polegała m.in. na:

 

 • Dostawie i montażu węzłów ciepłowniczych do budynku przy ul. Dworcowa 54, Dworcowa 69, Dworcowa 75, Dworcowa 85, Dworcowa 89, Ceramiczna 2, Pękatego 5
 • Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2x88,6/160 mm oraz 2x76,1/140 mm od punktu PW (istniejącą sieć preizolowana 2x219,1/315) do punktu PK o łącznej długości L=319,46 m.
 • Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2x60,3/125 mm od punktu PW2 (istniejącą sieć preizolowana 2x219,1/315) do punktu O6 o łącznej długości L=98,86 m.
 • Budowie przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicy 2x33,7/90 mm do budynków: 
  • Dworcowa 54 o długości L=22,38m
  • Dworcowa 69 o długości L=18,92m
  • Dworcowa 75 o długości L=17,64m
  • Dworcowa 85 o długości L=10,98m
  • Dworcowa 89 o długości L=16,28m
  • Ceramiczna 2 o długości L=24,09m
  • Pękatego 5 o długości L=16,74m

 

Łączna długość wykonanych przyłączy L=127,03m