Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Realizacja: Zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach

Image

Zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach

 

Prace związane z budową, remontami sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Pabianice.
Przedmiotem zamówienia była remont sieci cieplnej przesyłowej w pasie drogowym drogi powiatowej – ulica Wileńska, Orla w Pabianicach. Istniejąca tradycyjna sieć wykonana w technologii kanałowej została zastąpiona siecią wykonaną w technologii rur preizolowanych.

Zakres prac obejmował m.in.:

•    Przebudowę sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 2xDN273,0/400mm od istniejącej sieci preizolowanej 2x273,0/400mm przy skrzyżowaniu ulic Wileńska/Tkacka do istniejącej sieci tradycyjnej 2xDN350 w ulicy Orlej o łącznej długości L=462,51m
•    Przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 2xDN219,1/315mm od projektowanej sieci preizolowanej 2x273,0/400mm do istniejącej sieci tradycyjnej 2xDN250 w ulicy Tkackiej o łącznej długości L=12,09m
•    Budowa nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych ( kostka betonowa - 452,0m2, płyty chodnikowe 50x50 – 337,0m2, płyty sześciokątne – 117,0 m2) wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi – 961,0m2)