Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Realizacja: Zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bełchatowie

Image

Zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bełchatowie

 

W ramach projektów pn.: „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” oraz „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów”, współfinansowanych w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie 1:
-    1a – Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B do budynków nr 1, 3, 5 i 7
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie wraz z podłączeniem 3 węzłów.
-    1b – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych
od komory K-16/1 do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11,12
wraz podłączeniem 33 węzłów.
-    1c – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie wraz z podłączeniem węzła.

Zakres rzeczowy sieci/przyłącza:

•    DN100 (114,3/200) – 190,55m
•    DN80 (88,9/180) – 178,15m
•    DN65 (76,1/140) – 181,14 m
•    DN50 (60,3/140) – 491,55m
•    DN40 (48,3/125) – 221,95m
•    DN32 (42,4/125) – 151,97m
•    DN25 (33,7/90)  – 398,54m
•    DN20 (26,9/90) – 1m

Łączna długość – 1 814,85 m