Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Realizacja: Zlecenie Veolia Energia Łódź S.A.

Image

Zlecenie Veolia Energia Łódź S.A.

 

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy – etap 2 od al. Włókniarzy 151 do K-3360


W/w inwestycja polegała m.in. na:


•    Budowie sieci ciepłowniczej na terenie m. Łodzi DN900 – 871,55 mb
•    Demontażu starych sieci: 2xDn700 - 851mb
•    Wykonaniu nawierzchni parkingów na terenie m. Łodzi – 34m2
•    Wykonaniu nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych na terenie m. Łodzi –1840m2
•    Odtworzeniu terenów zielonych na terenie m. Łodzi - 2200 m2