Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Realizacja: Zlecenie Veolia Energia Łódź S.A.

Image

Zlecenie Veolia Energia Łódź S.A.

 

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej osiedle Retkinia, od komory K-2037 do komory K-2074 aleja kardynała Stefana Wyszyńskiego – etap 3 od komory K-2037 do preizolacji przy komorze
K-2046

W/w inwestycja polegała m.in. na:

•    Budowie sieci ciepłowniczej na terenie m. Łodzi 2xDN600 – 747,60mb
•    Demontażu starych sieci: 2xDN – 595mb
•    Wykonaniu nawierzchni parkingów na terenie m. Łodzi – 650m2
•    Wykonaniu nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych na terenie m. Łodzi - 2 400 m2  (chodniki i ciągi pieszo jezdne) + 40 m2 (asfalty)
•    Odtworzeniu terenów zielonych na terenie m. Łodzi -  2 200m2