Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Realizacja: Zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej

Image

Zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej

 


Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz południowej 27 w Rawie Mazowieckiej

 

W/w inwestycja polegała m.in. na:

•    Budowie sieci ciepłowniczej na terenie m. Rawa Mazowiecka w zakresie średnic od 2xDN25 do 2xDN150 – 690,00mb
•    Dostawie i montażu węzła do budynku przy ul. Lenartowicza 27
•    Dostawie i montażu węzła do budynku przy ul. Reymonta 14
•    Dostawie i montażu węzła do budynku przy ul. Południowej 27     
•    Wykonaniu nawierzchni parkingów na terenie m. Rawa Mazowiecka – 600m2
•    Wykonaniu nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych na terenie m. Rawa Mazowiecka - 300 m2  (chodniki i ciągi pieszo jezdne) + 600 m2 (asfalty)
•    Odtworzeniu terenów zielonych na terenie m. Rawa Mazowiecka -  2 000m2