Inżynieria Budowlana – DomTom Plus Sp. z o. o.

Image

Zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Rawie Mazowieckiej

 


Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz południowej 27 w Rawie Mazowieckiej

 

W/w inwestycja polegała m.in. na:

•    Budowie sieci ciepłowniczej na terenie m. Rawa Mazowiecka w zakresie średnic od 2xDN25 do 2xDN150 – 690,00mb
•    Dostawie i montażu węzła do budynku przy ul. Lenartowicza 27
•    Dostawie i montażu węzła do budynku przy ul. Reymonta 14
•    Dostawie i montażu węzła do budynku przy ul. Południowej 27     
•    Wykonaniu nawierzchni parkingów na terenie m. Rawa Mazowiecka – 600m2
•    Wykonaniu nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych na terenie m. Rawa Mazowiecka - 300 m2  (chodniki i ciągi pieszo jezdne) + 600 m2 (asfalty)
•    Odtworzeniu terenów zielonych na terenie m. Rawa Mazowiecka -  2 000m2

Image

Zlecenie Veolia Energia Łódź S.A.

 

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej osiedle Retkinia, od komory K-2037 do komory K-2074 aleja kardynała Stefana Wyszyńskiego – etap 3 od komory K-2037 do preizolacji przy komorze
K-2046

W/w inwestycja polegała m.in. na:

•    Budowie sieci ciepłowniczej na terenie m. Łodzi 2xDN600 – 747,60mb
•    Demontażu starych sieci: 2xDN – 595mb
•    Wykonaniu nawierzchni parkingów na terenie m. Łodzi – 650m2
•    Wykonaniu nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych na terenie m. Łodzi - 2 400 m2  (chodniki i ciągi pieszo jezdne) + 40 m2 (asfalty)
•    Odtworzeniu terenów zielonych na terenie m. Łodzi -  2 200m2

Image

Zlecenie Veolia Energia Łódź S.A.

 

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-847 do K-3306 al. Włókniarzy – etap 2 od al. Włókniarzy 151 do K-3360


W/w inwestycja polegała m.in. na:


•    Budowie sieci ciepłowniczej na terenie m. Łodzi DN900 – 871,55 mb
•    Demontażu starych sieci: 2xDn700 - 851mb
•    Wykonaniu nawierzchni parkingów na terenie m. Łodzi – 34m2
•    Wykonaniu nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo jezdnych na terenie m. Łodzi –1840m2
•    Odtworzeniu terenów zielonych na terenie m. Łodzi - 2200 m2


Image

Zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bełchatowie

 

W ramach projektów pn.: „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” oraz „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów”, współfinansowanych w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie 1:
-    1a – Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B do budynków nr 1, 3, 5 i 7
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie wraz z podłączeniem 3 węzłów.
-    1b – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych
od komory K-16/1 do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11,12
wraz podłączeniem 33 węzłów.
-    1c – Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b
przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie wraz z podłączeniem węzła.

Zakres rzeczowy sieci/przyłącza:

•    DN100 (114,3/200) – 190,55m
•    DN80 (88,9/180) – 178,15m
•    DN65 (76,1/140) – 181,14 m
•    DN50 (60,3/140) – 491,55m
•    DN40 (48,3/125) – 221,95m
•    DN32 (42,4/125) – 151,97m
•    DN25 (33,7/90)  – 398,54m
•    DN20 (26,9/90) – 1m

Łączna długość – 1 814,85 m

Image

Zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach

 

Prace związane z budową, remontami sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Pabianice.
Przedmiotem zamówienia była remont sieci cieplnej przesyłowej w pasie drogowym drogi powiatowej – ulica Wileńska, Orla w Pabianicach. Istniejąca tradycyjna sieć wykonana w technologii kanałowej została zastąpiona siecią wykonaną w technologii rur preizolowanych.

Zakres prac obejmował m.in.:

•    Przebudowę sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 2xDN273,0/400mm od istniejącej sieci preizolowanej 2x273,0/400mm przy skrzyżowaniu ulic Wileńska/Tkacka do istniejącej sieci tradycyjnej 2xDN350 w ulicy Orlej o łącznej długości L=462,51m
•    Przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej z rur stalowych preizolowanych o średnicy 2xDN219,1/315mm od projektowanej sieci preizolowanej 2x273,0/400mm do istniejącej sieci tradycyjnej 2xDN250 w ulicy Tkackiej o łącznej długości L=12,09m
•    Budowa nawierzchni utwardzonej ciągów pieszych ( kostka betonowa - 452,0m2, płyty chodnikowe 50x50 – 337,0m2, płyty sześciokątne – 117,0 m2) wraz z warstwami konstrukcyjnymi oraz nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi – 961,0m2)

Image

Zlecenie Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

 

W ramach działania 1.5 „Efektywna Dystrybucja Ciepła i chłodu” w ramach Osi Priorytetowej I, Zmniejszenie emisji gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wykonaliśmy roboty budowlane polegające na:
„Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego – podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym” – Opracowanie dokumentacji projektowej dla cieci, przyłączy i węzłów cieplnych etap IA, IB, IC, IIA, IIB. Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych etap IA, IB, IIA, IIB w podziale na zadania:

 

Zadanie 1 – etap IA wykonanie projektu budowlanego i podłączenie do istniejącej sieci cieplnej 14 budynków
Zadanie 2 – zaprojektowanie, wykonanie i zabudowanie 14 węzłów cieplnych w 14 budynkach dla etapu IA

 

Zakres prac obejmował wykonanie projektu oraz budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej, Ceramicznej oraz Pękatego w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasteczka Śląskiego - podłączenie do rozbudowywanej sieci obiektów korzystających z indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym”.

 

W/w inwestycja polegała m.in. na:

 

 • Dostawie i montażu węzłów ciepłowniczych do budynku przy ul. Dworcowa 54, Dworcowa 69, Dworcowa 75, Dworcowa 85, Dworcowa 89, Ceramiczna 2, Pękatego 5
 • Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2x88,6/160 mm oraz 2x76,1/140 mm od punktu PW (istniejącą sieć preizolowana 2x219,1/315) do punktu PK o łącznej długości L=319,46 m.
 • Budowie sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy 2x60,3/125 mm od punktu PW2 (istniejącą sieć preizolowana 2x219,1/315) do punktu O6 o łącznej długości L=98,86 m.
 • Budowie przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych o średnicy 2x33,7/90 mm do budynków: 
  • Dworcowa 54 o długości L=22,38m
  • Dworcowa 69 o długości L=18,92m
  • Dworcowa 75 o długości L=17,64m
  • Dworcowa 85 o długości L=10,98m
  • Dworcowa 89 o długości L=16,28m
  • Ceramiczna 2 o długości L=24,09m
  • Pękatego 5 o długości L=16,74m

 

Łączna długość wykonanych przyłączy L=127,03m

Zobacz więcej